Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος https://neasmyrni.leonteios.gr/ (εφεξής “Ιστότοπος”) είναι ανεξάρτητο τμήμα της κεντρικής διαδικτυακής πύλης της Λεοντείου (https://www.leonteios.gr/) και αποτελεί τον επίσημο ιστότοπο του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης (εφεξής “ΛΛΝΣ”).

Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους κατωτέρω όρους όπως ενδεχομένως τροποποιηθούν μονομερώς στο μέλλον από το ΛΛΝΣ (εφεξής “Όροι”).

Η περιήγηση στον Ιστότοπο συνιστά τεκμήριο ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση που δεν αποδέχονται τους Όρους, να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

1. Γενικά

Ο Ιστότοπος αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το ΛΛΝΣ και το περιεχόμενό του διατίθεται αποκλειστικά για την προσωπική χρήση και ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου επισκέπτη (εφεξής “Επισκέπτης”).

2. Προσωπικά δεδομένα

Η επίσκεψη και περιήγηση στον Ιστότοπο δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται την επεξεργασία άλλων προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών, πλην των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) και των στοιχείων διαδικτυακής αναγνώρισης που συλλέγονται μέσω cookies όπως εκτίθεται αναλυτικά στην “Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων” για τον Ιστότοπο, που οι Επισκέπτες παρακαλούνται να διαβάσουν εδώ.

3. Σύνδεσμοι τρίτων

Ο Ιστότοπος παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων. Η τοποθέτηση των σχετικών συνδέσμων δεν συνιστά καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων και το ΛΛΝΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΛΛΝΣ, εκτός αν ρητά αναγράφεται το αντίθετο στον Ιστότοπο ή στους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων.

5. Αλλαγές & Ενημερώσεις

Ο Ιστότοπος και το κάθε είδος περιεχόμενό του (νέα, ανακοινώσεις, σύνδεσμοι κλπ.) διαφοροποιείται και/ή ενημερώνεται κατά την πλήρη διακριτική ευχέρεια του ΛΛΝΣ, το οποίο ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι των Επισκεπτών από τις αιτίες αυτές και εν γένει λόγω ή επ’ ευκαιρία της χρήσης του Ιστοτόπου.

6. Ασφάλεια & Αποποίηση ευθύνης

Η Λεόντειος λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια του Ιστοτόπου, αλλά δεν είναι δυνατό από τη φύση του διαδικτύου να αποκλειστεί η πιθανότητα κάποιου προβλήματος (διακοπή λειτουργίας κλπ.) για το οποίο η Λεόντειος δεν φέρει ευθύνη. Οι Επισκέπτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ορθή λειτουργία και ασφάλεια του εξοπλισμού τους.

7. Τροποποιήσεις & Αυτοτέλεια Όρων

Το ΛΛΝΣ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε τους Όρους. Η ενημέρωση των Επισκεπτών για τις εν λόγω τροποποιήσεις γίνεται αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των αναθεωρημένων Όρων στον Ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστοτόπου μετά την ως άνω ανάρτηση, συνιστά τεκμήριο ανεπιφύλακτης αποδοχής των τροποποιήσεων και οι Επισκέπτες καλούνται να ανατρέχουν τακτικά στους Όρους, προκειμένου να είναι πάντοτε ενήμεροι.

Ενδεχόμενη ακυρότητα μέρους των Όρων δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα των λοιπών που εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

8. Επικοινωνία

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με τους Όρους και τον Ιστότοπο, οι Επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν με το ΛΛΝΣ ως εξής: Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης, Θ. Σοφούλη 2 Νέα Σμύρνη, τκ. 17122, 2109418011, info@leontios.gr

9. Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία

Οι Όροι και εν γένει η ύπαρξη και λειτουργία του Ιστοτόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Επισκέπτη και του ΛΛΝΣ υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.