3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία (Παιδικός Σταθμός)

3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία (Παιδικός Σταθμός)

Όλοι μαζί μπορούμε!

Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς!