Ποιμαντική

Το Ποιμαντικό μας έργο…


Με τον όρο «Ποιμαντική» εννοούμε τη διαδικασία με την οποία γνωρίζουμε, εμψυχώνουμε, συνοδεύουμε, καθοδηγούμε τα παιδιά και τους νέους που ο Θεός μάς εμπιστεύεται, ώστε ωριμάζοντας να μπορέσουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τον Θεό και τον κόσμο που τους περιβάλλει. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται όχι μόνο το μάθημα των Θρησκευτικών ούτε μόνο οι δραστηριότητες και οι τελετές αλλά η ίδια η ζωή του Σχολείου, η παρουσία μας κοντά στα παιδιά, η διδασκαλία και το παράδειγμά μας, οι μεταξύ μας σχέσεις, η στάση μας απέναντι στη ζωή, ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε την πίστη μας. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή αφορά τον καθένα από εμάς, απ’ όποια θέση κι αν εκπληρώνει την αποστολή του μέσα στο Σχολείο, γιατί η ουσία, ο λόγος ύπαρξης και ο σκοπός της αποστολής ενός Χριστιανικού Σχολείου είναι το Ποιμαντικό του έργο.

Μέσα από θεσμικά πλαίσια, δομές και εκπαιδευτικά σχέδια, ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους νέους και γνωρίζουμε τον ενθουσιασμό και την ορμητικότητά τους. Είμαστε σε θέση να διοχετεύουμε τη δίψα τους για κοινωνική ένταξη σε προγράμματα που μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή τους. Έτσι, έχουμε το προνόμιο να συνεισφέρουμε σημαντικά στη ζωή της Εκκλησίας και των νέων, χάρη σε μια Ποιμαντική οργανωμένη, λειτουργική, καλά σχεδιασμένη και συστηματική.

Μέσα σ’ έναν κόσμο συχνά διχασμένο και αποθαρρυμένο, δικαιολογημένα μπορεί να σκεφθεί κανείς πως το μέλλον της ανθρωπότητας επαφίεται στα χέρια εκείνων που είναι ικανοί να μεταδώσουν στις αυριανές γενιές αιτίες ζωής και ελπίδας. Θα μπορούσαμε να βρούμε πιο κατάλληλα λόγια για να ορίσουμε το όραμα και τον απώτερο σκοπό της εργασίας μας με τα παιδιά και τους νέους μέσα στη Μαριανή Ποιμαντική; Αιτίες για να ζουν και να ελπίζουν!

 

Περισσότερα…