Κοινωνική Αλληλεγγύη

Ανακαλύπτω, Δημιουργώ, Ζω μαζί με τους άλλους, Είμαι


Η εκπαίδευση, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στηρίζεται σε τέσσερεις πυλώνες: “μαθαίνω να ανακαλύπτω, να δημιουργώ, να ζω μαζί με τους άλλους, να είμαι” (Jacques Delors, UNESCO, 1996). Αυτό προϋποθέτει την υπέρβαση της καθαρά τεχνοκρατικής θεώρησης της εκπαίδευσης και τον προσανατολισμό της προς την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου στο σύνολό της. Έτσι για εμάς, η εκπαιδευτική διαδικασία συνίσταται στην καθοδήγηση των παιδιών και των νέων, ώστε να μάθουν να “είναι”, και αποτελεί τη βάση του Παιδαγωγικού μας Έργου. Συνεπώς, όλες οι Δράσεις που σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε είναι θεμελιωμένες σε αυτές τις παιδαγωγικές αρχές και έχουν αυτόν το σαφή προσανατολισμό.

Οι Δράσεις που αφορούν την Παιδαγωγική μας είναι πολλές και ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και των νέων στους οποίους απευθύνονται, την περίοδο του έτους και τις ανάγκες της κάθε εποχής. Οι βασικότερες Δράσεις μας εντάσσονται σε δύο βασικούς άξονες: ο πρώτος έχει ως στόχο να συμβάλλει στην πνευματική εμψύχωση των παιδιών και των νέων, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έμπρακτης υποστήριξης προς τον συνάνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μας καλλιεργούν την εσωτερικότητα, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν στην πράξη τις χριστιανικές αξίες, μέσα από την προσφορά υλικής και ηθικής αρωγής προς τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας μας.

 

Περισσότερα…